GALERIA

Żaby:

Gody Ropuchy szarej
Ropucha zielona
Grzebiuszka ziemna
Rzekotka drzewna
Żaba wodna
Żaba trawna

Traszki:

W Polsce występują 4 gatunki:

traszka górska (Mesotriton alpestris)
traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)
traszka karpacka (Lissotriton montandoni)
traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris)

Traszki nie występujące w Polsce:

traszka alpejska (Triturus carnifex)
traszka helwecka (Lissotriton helveticus)
traszka chińska (Cynops orientalis)
traszka Waltla (Pleurodeles waltl)

Salamandry:

Salamandra czarna (Salamandra atra)
Salamandra plamista(Salamandra salamandra)
Salamandra nadrzewna (Aneides lugubris)
Salamandra okularowa (Salamandrina terdigitata)
Japońska salamandra olbrzymia (Andrias japonicus)